Home · Instalacje elektryczne w domu 2 · Postępowanie przy gaszeniu pożar w urządzeń elektrycznych w domu

Postępowanie przy gaszeniu pożar w urządzeń elektrycznych w domu

Gaszenie palących się urządzeń elektrycznych, a także innych w pobliżu których znajdują się urządzenia lub elementy instalacji elektrycznych wymaga przestrzegania następujących zasad: przed przystąpieniem do akcji należy odłączyć napięcie; po odłączeniu-napięcia należy gasić ogień stosując odpowiednie środki; jeśli nie istnieje możliwość odłączenia napięcia lub nie ma pewności co do tego, że napięcie zostało wyłączone, to należy stosować jedynie takie środki, które są dostosowane do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem, najlepiej w takim przypadku stosować gaśnice halonowe.

Sprawnie działająca gaśnica powinna znajdować się w każdym większym warsztacie rzemieślniczym itp. Zakres stosowania poszczególnych rodzajów gaśnic jest określony przez wytwórcę. Do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięcie, nie nadają się gaśnice pianowe i cieczowe ani woda. Przepisy określają sposoby wykonania instalacji ochronnych, dobór przekroju przewodów ochronnych i sposób ich instalowania. Narzędzia ręczne użytkowane w pomieszczeniach wilgotnych podlegają nie tylko ochronie podstawowej, lecz także obostrzonej ochronie dodatkowej. W warunkach domowych środkiem praktycznie stosowanym jest izolacja ochronna tzw. podwójna izolacja. Urządzenia tego typu izolacja są przyrządami klasy II, producenci oznaczają takie urządzenia podwójnym kwadratem stosowanie uniknięcia porażenia. Urządzenia takie nie wymagają zerowania ani też uziemiania
Powiązane artykuły:
  • Instalacje ochronne w pomieszczeniach
    W pomieszczeniach, w których wymagana jest ochrona dodatkowa od porażeń w zależności od podanego przez Rejon Energetyczny systemu ochrony od porażeń-stosuje się zerowanie lub uziemienie ochronne. Instalacja ochronna przy systemie zerowania sprowadza się do...
  • Przewody wyrównawcze w instalacji ochronnej budynku
    W najniższej kondygnacji budynku wyposażonego w instalację elektryczną mocuje się szynę wyrównawczą , do której przyłącza się metalowe rury bądź powłoki wszelkich instalacji wprowadzonych do budynku (rurociąg wodny, gazowy, ogrzewniczy, kanalizacyjny, powłoki kabli) oraz inne...
  • Ochrona od porażeń urządzeniami elektrycznymi w domu
    Rodzaj stosowanej ochrony od porażeń zależy od stopnia odporności organizmu na porażenie od czynników zewnętrznych zwiększających możliwości porażenia ze względu ma zbliżenie do przedmiotów przewodzących mających połączenie z ziemią. Określa się czynniki wpływające na...

Copyright 2011