Home · Instalacje elektryczne w domu 2 · Postępowanie przy gaszeniu pożar w urządzeń elektrycznych w domu

Postępowanie przy gaszeniu pożar w urządzeń elektrycznych w domu

Gaszenie palących się urządzeń elektrycznych, a także innych w pobliżu których znajdują się urządzenia lub elementy instalacji elektrycznych wymaga przestrzegania następujących zasad: przed przystąpieniem do akcji należy odłączyć napięcie; po odłączeniu-napięcia należy gasić ogień stosując odpowiednie środki; jeśli nie istnieje możliwość odłączenia napięcia lub nie ma pewności co do tego, że napięcie zostało wyłączone, to należy stosować jedynie takie środki, które są dostosowane do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem, najlepiej w takim przypadku stosować gaśnice halonowe.

Sprawnie działająca gaśnica powinna znajdować się w każdym większym warsztacie rzemieślniczym itp. Zakres stosowania poszczególnych rodzajów gaśnic jest określony przez wytwórcę. Do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięcie, nie nadają się gaśnice pianowe i cieczowe ani woda. Przepisy określają sposoby wykonania instalacji ochronnych, dobór przekroju przewodów ochronnych i sposób ich instalowania. Narzędzia ręczne użytkowane w pomieszczeniach wilgotnych podlegają nie tylko ochronie podstawowej, lecz także obostrzonej ochronie dodatkowej. W warunkach domowych środkiem praktycznie stosowanym jest izolacja ochronna tzw. podwójna izolacja. Urządzenia tego typu izolacja są przyrządami klasy II, producenci oznaczają takie urządzenia podwójnym kwadratem stosowanie uniknięcia porażenia. Urządzenia takie nie wymagają zerowania ani też uziemiania
Powiązane artykuły:
  • Instalacje ochronne w budynkach z płyt metalowych
    Szczególnie istotną sprawą są połączenia wyrównawcze, a także wykonanie ochrony od porażeń w budynkach wznoszonych z płyt metalowych. W budynkach tych, dla zapewnienia prawidłowej ochronyod porażeń, należy połączyć metalicznie ze sobą poszczególne elementy, a...
  • Rodzaje ochrony przed urządzeniami elektrycznymi
    Najbardziej niebezpieczna przestrzeń stanowi ten fragment łazienki, który przylega do wanny, dlatego też gniazda wtyczkowe należy instalować w odległości nie mniejszej niż 60 cm od zewnętrznych krawędzi wanny, licząc w płaszczyźnie poziomej. Nad wanną gniazd...
  • Przyczyny pożarów na skutek wadliwego działania urządzeń elektrycznych w domu
    Do głównych przyczyn powstawania pożarów na skutek wadliwego działania urządzeń i instalacji elektrycznych należy zaliczyć: wadliwy stan bezpieczników lub innych zabezpieczeń. Przegrzanie lub spalenie przewodów i wynikły wskutek tego pożar ma swoją przyczynę najczęściej w...

Copyright 2011