Home · Instalacje elektryczne w domu 1 · Wykonanie instalacji elektrycznej domu

Wykonanie instalacji elektrycznej domu

Sposób wykonania instalacji zależy od rodzaju podłoża, materiału oraz od konstrukcji ścian i sufitów, a także od rodzaju instalacji i materiałów przeznaczonych do jej wykonania. W budynkach wznoszonych systemem tradycyjnym, z cegły, najodpowiedniejsza jest instalacja w rurkach pod tynkiem z przewodami jednodrutowymi lub instalacja wykonana przewodem wtynkowym. W każdym z tych przypadków na wstępie należy wyznaczyć trasę ułożenia obwodów. Dogodnie jest wówczas korzystać Ze spoin między cegłami, które ułatwiają utrzymanie linii prostych. Na ścianach otynkowanych przed wykonaniem instalacji, trasowanie należy wykonywać posługując się sznurkiem.

Po wytrasowaniu przystępujemy do umocowania uchwytów (w instalacjach wykonywanych w rurkach lub przewodami kabelkowymi) bądź od razu przewodów (przy instalacjach wtynkowych) oraz wykonywania otworów lub wbijania kołków pod puszki i osprzęt. W pomieszczeniach suchych instalację można układać bezpośrednio na ścianie , przy czym do mocowania rurek i kabelków okrągłych używa się odpowiednio wyprofilowanych uchwytów metalowych dostosowanych do średnicy rurki lub kabelka. Kabelki okrągłe o mniejszych średnicach i płaskie mogą być mocowane uchwytami paskowymi wykonanymi z cienkiej blachy. Uchwyt przybity lub przykręcony do podłoża owija się wokół kabelka, przewlekając koniec uchwytu przez wycięcie w rozszerzonej części paska. Kabelki można mocować do podłoża także specjalnymi uchwytami
Powiązane artykuły:
  • Bezpieczniki w domku jednorodzinnym
    Bezpieczniki instalacyjne są wykonywane w 4 wielkościach, z gniazdami odpowiednio na 25 A, 63 A, l00 A i 200 A. Do gniazd' tych pasują główki na takie same prądy. W zależności od potrzeb...
  • Instalacje w budynkach z płyt metalowych
    W budynkach wznoszonych z płyt metalowych (z blach powlekanych tworzywem sztucznym) należy szczególnie przestrzegać zasad wykonywania instalacji ochronnych . Gniazda wtyczkowe 2-biegunowe 220 Y ze stykiem ochronnym należy instalować w dolnej szynie przegrody, a przewody...
  • Złącza kablowe w instalacji elektrycznej domu
    Odcinek linii doprowadzającej energię elektryczną od izolatorów na stojaku lub izolator w naściennych do złącza wykonuje się pojedynczymi przewodami izolowanymi, wciągniętymi do rurki lub też kabelkiem wielożyłowym. Złączem nazywamy ten element instalacji elektrycznej w...

Copyright 2011