Home · Instalacje elektryczne w domu 1 · Wykonanie instalacji elektrycznej domu

Wykonanie instalacji elektrycznej domu

Sposób wykonania instalacji zależy od rodzaju podłoża, materiału oraz od konstrukcji ścian i sufitów, a także od rodzaju instalacji i materiałów przeznaczonych do jej wykonania. W budynkach wznoszonych systemem tradycyjnym, z cegły, najodpowiedniejsza jest instalacja w rurkach pod tynkiem z przewodami jednodrutowymi lub instalacja wykonana przewodem wtynkowym. W każdym z tych przypadków na wstępie należy wyznaczyć trasę ułożenia obwodów. Dogodnie jest wówczas korzystać Ze spoin między cegłami, które ułatwiają utrzymanie linii prostych. Na ścianach otynkowanych przed wykonaniem instalacji, trasowanie należy wykonywać posługując się sznurkiem.

Po wytrasowaniu przystępujemy do umocowania uchwytów (w instalacjach wykonywanych w rurkach lub przewodami kabelkowymi) bądź od razu przewodów (przy instalacjach wtynkowych) oraz wykonywania otworów lub wbijania kołków pod puszki i osprzęt. W pomieszczeniach suchych instalację można układać bezpośrednio na ścianie , przy czym do mocowania rurek i kabelków okrągłych używa się odpowiednio wyprofilowanych uchwytów metalowych dostosowanych do średnicy rurki lub kabelka. Kabelki okrągłe o mniejszych średnicach i płaskie mogą być mocowane uchwytami paskowymi wykonanymi z cienkiej blachy. Uchwyt przybity lub przykręcony do podłoża owija się wokół kabelka, przewlekając koniec uchwytu przez wycięcie w rozszerzonej części paska. Kabelki można mocować do podłoża także specjalnymi uchwytami
Powiązane artykuły:
  • Instalacje w budownictwie tradycyjnym
    Na ścianach drewnianych przewody kabelkowe układa się na wierzchu, z tym że zgodnie z przepisami obwody nie mogą zabezpieczone- bezpiecznikami o prądzie znamionowym większym od 16 A. Ograniczenie to nie dotyczy przewodów układanych...
  • Instalacje teletechniczne w mieszkaniu
    Instalacje teletechniczne w mieszkaniach ograniczają się w zasadzie do obwodu łączącego aparat telefoniczny z siecią telekomunikacyjną .Instalacja jest wykonywana bądź w rurkach izolacyjnych pod tynkiem z przewodami o średnicy żyły 0,5 mm, bądź też jako...
  • Obwód trójfazowy w instalacji elektrycznej domu
    Przy doborze elementów trójfazowej (3B0 V) linii zasilającej rozdzielnicę, postępujemy w określony sposób: (1) obliczamy moc odbiorników w obwodach zasilanych z rozdzielnicy; (2) obliczamy natężenie prądu; (3) określamy sposób wykonania linii, np. przewodem kabelkowym;(4) dobieramy...

Copyright 2011