Home · Instalacje elektryczne w domu 1 · Wykonanie instalacji elektrycznej domu

Wykonanie instalacji elektrycznej domu

Sposób wykonania instalacji zależy od rodzaju podłoża, materiału oraz od konstrukcji ścian i sufitów, a także od rodzaju instalacji i materiałów przeznaczonych do jej wykonania. W budynkach wznoszonych systemem tradycyjnym, z cegły, najodpowiedniejsza jest instalacja w rurkach pod tynkiem z przewodami jednodrutowymi lub instalacja wykonana przewodem wtynkowym. W każdym z tych przypadków na wstępie należy wyznaczyć trasę ułożenia obwodów. Dogodnie jest wówczas korzystać Ze spoin między cegłami, które ułatwiają utrzymanie linii prostych. Na ścianach otynkowanych przed wykonaniem instalacji, trasowanie należy wykonywać posługując się sznurkiem.

Po wytrasowaniu przystępujemy do umocowania uchwytów (w instalacjach wykonywanych w rurkach lub przewodami kabelkowymi) bądź od razu przewodów (przy instalacjach wtynkowych) oraz wykonywania otworów lub wbijania kołków pod puszki i osprzęt. W pomieszczeniach suchych instalację można układać bezpośrednio na ścianie , przy czym do mocowania rurek i kabelków okrągłych używa się odpowiednio wyprofilowanych uchwytów metalowych dostosowanych do średnicy rurki lub kabelka. Kabelki okrągłe o mniejszych średnicach i płaskie mogą być mocowane uchwytami paskowymi wykonanymi z cienkiej blachy. Uchwyt przybity lub przykręcony do podłoża owija się wokół kabelka, przewlekając koniec uchwytu przez wycięcie w rozszerzonej części paska. Kabelki można mocować do podłoża także specjalnymi uchwytami
Powiązane artykuły:
  • Zabezpieczenia obwodów w instalacji elektrycznej domu
    W celu określenia obciążenia obwodu należy dodać moce odbiorników zasilanych z danego obwodu i mogących jednocześnie pobierać energię elektryczną, a następni korzystając ze wzoru- obliczyć natężenie prądu płynącego w obwodzie. W praktyce obwody ogólnego...
  • Dzwonek w mieszkaniu
    Gongi określonego typu są zasilane napięciem przemiennym 220 V, ich układ akustyczny pracuje na tej samej zasadzie co w dzwonku, Iecz dzięki zastosowaniu- dwu element w metalowych o różnych wymiarach, w które uderza młoteczek...
  • Instalacje elektryczne w domu jednorodzinnym
    W mieszkaniach znajdują się następujące obwody elektryczne: oświetlenia ogólnego ; do zasilania opraw sufitowych, zwieszakowych i naściennych; gniazd wtyczkowych - do zasilania odbiornik w przenośnych ; sygnalizacyjny - do zasilania sygnalizacji dzwonkowej .W wielokondygnacyjnych...

Copyright 2011